Het vakdidactisch orkest

Samen met de collega’s vakleraar zijn in een school. Zou een vakdidactisch orkest een goed beeld kunnen zijn?

Samenspelen in een project laat de eigenheid van de verschillende instrumenten tot hun recht komen. Kan dit ook als vakdidactisch orkest? Kan het samen ‘school maken’ met leerkrachten van andere vakken, de vakdidactiek versterken?

Wat we hiervoor nodig hebben, zijn vakdidactische projecten waarbij leraren zich samen engageren voor het laten zien van de wereld. Deze verantwoordelijkheid gaat verder dan de uitwisseling van punten en klassikale problemen. Wat voor vakleraren op het spel staat, is de wereld! Net zoals voor de muzikanten van het orkest de muziek zelf op het spel staat. Deze collectieve focus zorgt ervoor dat vakleraren allemaal collega’s van elkaar zijn. De projecten kunnen dus vallen binnen eenzelfde domein maar evengoed transversaal over domeinen heen!

Hoe bereiden we onze studenten tijdens de opleiding voor op hun rol in het vakdidactisch orkest? We laten studenten samenwerken met een andere vakdidactiek en dagen hen uit om hun eigen vakken als deel van een groter collectief engagement te denken. We nodigen studenten uit om vanuit deze invalshoek na te denken over hun ervaringen tijdens de stage. Studenten bedenken zelf ook nieuwe mogelijkheden voor vakdidactische ontmoetingen. In de toekomst verrijken en verdiepen deze ideeën de vakdidactische praktijk van onze studenten in een school.

Een lerarenopleiding versterkt de vakdidactiek door de school te exploreren als een collectief samenspel van vakdidactieken.

Drag and click the map to discover more.
Discover
  • WERKVELD?
  • INTAKE?
  • VAKDOMEIN?
  • CLUSTER?
  • WANNEER IN DE OPLEIDING?
  • CURRICULUM?
  • PROFIEL?
  • CROSS-OVER?