Vragen en suggesties voor de lerarenopleiding

Vragen en suggesties voor de lerarenopleidingen
Cluster? Werkveld? Vakdomein? Profiel? Cross-over? Curriculum? Stage? Wanneer in de opleiding? Intake?

Afstand tussen vakken als stimulerend element in het versterken van de vakdidactieken

Een curriculum dat in een bepaalde fase uiteenlopende vakdidactieken samenbrengt, genereert heel wat kansen om studenten voorbij vakdidactische evidenties te brengen. Deze vakdidactische cartografie brengt u niet tot een a priori clustering per domein. De kaart daagt de curricula van lerarenopleidingen uit om in een bepaalde fase van de opleiding de ontmoeting tussen verschillende vakdidactieken in te zetten ter verdieping van de vakdidactiek.

De vakkencombinatie als een rijke uitdaging in het curriculum

bij instroom/intake
Wanneer hij aan de lerarenopleiding begint, brengt de student heel wat inzichten en ervaringen mee. Wat doet de lerarenopleiding met deze schat aan materiaal en informatie? De lerarenopleiding heeft hier een uniek arsenaal aan mogelijkheden om de vakdidactiek van de student-leraar te verrijken. Hoe brengen we in de lerarenopleiding deze schat ter sprake? Hoe zetten we die in ter versterking van de vakdidactiek? Is deze schat een insteek tijdens de vakdidactische ateliers?

tijdens de opleiding
De lerarenopleiding kan zoeken naar concrete kansen om in de opleiding zelf ontmoetingen in te bouwen die het potentieel van een combinatie van vakken maximaliseert. Wanneer brengen we als lerarenopleiding verschillende vakken en hun vakdidactieken samen? Hoe zetten we deze interactie in ter versterking van de vakdidactiek zélf? Hoe werken we in het curriculum toe naar deze versterking?

Generatiestudenten die in de professionele bachelor secundair onderwijs twee onderwijsvakken kiezen zouden kunnen worden uitgedaagd om deze tweeledigheid actief met elkaar in verbinding te brengen. Dezelfde uitdaging is er voor de zij-instromers in hun (verkorte) professionele bachelor secundair onderwijs. Zorgen we als lerarenopleiding voor een parcours waarbij de afstand tussen vakken een stimulerend effect kan hebben voor de specifieke vakdiactiek?

bij interactie met werkveld (stage, projecten) en uitstroom
Studenten studeren steeds in unieke profielen af en kunnen op die manier het lerarenkorps op een school verrijken. Verrassende profielen brengen heel wat mogelijkheden en kansen om ook de school en het vakdidactisch samenspel te verrijken.

Afstand en diepte tussen vakken

Wat verstaan we onder vakken die ver van elkaar liggen en vakken die dicht bij elkaar liggen? Op basis van welke criteria positioneren we vakken dicht bij elkaar? Waarom zouden vakken ver van elkaar liggen?

Voor deze vakdidactische cartografie zijn er geen vakken die dicht of ver van elkaar liggen. Er zijn alleen vakken die een zoektocht naar de versterking van hun vakdidactiek mogelijk maken. De ontmoeting met elk ander vak is hierbij van onschatbare waarde. Het doet vakken anders kijken naar de eigen inhoud, het eigen materiaal, de stiel, de eigenheid, …. Van belang is dat elk vak een vreemd vak voor de ander wordt en dat er een afstand gecreëerd wordt. Precies deze ‘afstandelijke vreemdheid’ zet een dynamiek in gang waarbij de vakdidactieken zichzelf verdiepend gaan terugvinden.

Het cross-over profiel van de student als een volwaardig profiel in de lerarenopleiding 

waarderen
Door de diverse instroom van studenten en de vrije keuze van vakken bestaan dergelijke profielen (vaak als een bewuste keuze) nu reeds in de (verkorte) professionele bachelor secundair onderwijs. Durven we het aan om deze profielen volwaardig te omarmen en te waarderen? Is het een volwaardig parcours in ons curriculum?

erkennen
Het ‘cross-over profiel’ van een student kan als een evenwaardig, maar verschillend alternatief voor de ‘domein-student’ geïntroduceerd worden.

Drag and click the map to discover more.
Discover
  • WERKVELD?
  • INTAKE?
  • VAKDOMEIN?
  • CLUSTER?
  • WANNEER IN DE OPLEIDING?
  • CURRICULUM?
  • PROFIEL?
  • CROSS-OVER?