De ‘verstoorde’ blik

Het aspect ‘licht’ in de kunst is gekend terrein voor de studenten project kunstvakken (PKV). Hoewel! Toen hun gevraagd werd om een gezamenlijke leeractiviteit met de studenten fysica te ontwerpen, werd niet meteen aan ‘licht’ gedacht als mogelijk thema. Hoe komt dat? Misschien omdat licht geen apart hoofdstuk is in de cursussen? Vreemd!

Welke thema’s horen bij een vak?

Uiteraard horen de basisinhouden van schoolvakken tot het terrein van het vak. Toch zoekt de vakdidactiek steeds nieuwe thema’s en interessante invalshoeken om deze basisinhouden voor jongeren tot leven te wekken. Deze zoektocht is voor de leraar een levenslang project!

Hoe kunnen we studenten uitnodigen om de vakinhoud steeds opnieuw te (her)ontdekken en te verdiepen? Hoe kunnen we hen uitdagen om steeds opnieuw vanuit een andere invalshoek naar de inhouden van hun vak te kijken?

De intense ontmoeting met een andere vakdidactiek kan hiervoor een belangrijke trigger zijn. Door een gezamenlijke, maar toch vakspecifieke activiteit te moeten ontwerpen voor twee vakken, wordt de blik van de student even ‘verstoord’. Dit lukt niet op basis van de vertrouwde lijst van inhouden. De student wordt gedwongen om anders naar de inhoud van het eigen vak te kijken. Waar de blik van de student precies landt, is onvoorspelbaar. Dat is juist interessant!

Op deze manier hebben de studenten project kunstvakken (PKV) ‘licht’ als mogelijk thema ontdekt! Herontdekt. Het was er wel, maar als thema hadden ze ‘licht’ niet gezien.

Een lerarenopleiding versterkt de vakdidactiek door het vak nieuwe inhoudelijke invalshoeken te laten ontdekken via de ontmoeting met een andere vakdidactiek.

Drag and click the map to discover more.
Discover
  • WERKVELD?
  • INTAKE?
  • VAKDOMEIN?
  • CLUSTER?
  • WANNEER IN DE OPLEIDING?
  • CURRICULUM?
  • PROFIEL?
  • CROSS-OVER?