De rugzak

Een student die ervoor kiest om leraar te worden, draagt altijd een goed gevulde rugzak. Deze zit vol ervaringen, expertises en interesses. Zij-instromers hebben reeds een andere opleiding en/of heel wat werkervaring achter de rug. In deze rugzak ligt een schat voor de vakdidactiek!

Het is een schat voor haar vakdidactiek fysica, dat Jolien viool speelt. Heeft zij daarom muzikale opvoeding als tweede vak gekozen? Of werd dat afgeraden?

Het is een schat voor zijn vakdidactiek project kunstvakken (PKV), dat Samuel het concept ‘narrativiteit’ heeft ontdekt in het vak Engels. Hij experimenteert hiermee in de kunstdidactiek.

Tom is bachelor in de orthopedagogie en heeft een passie voor natuur en koken. Wat zou het fijn zijn als hij de integrale opdrachten in de richting sociaal-technische wetenschappen zou geven!

Laten we de keuze voor de vakken en het samenstellen van de vakdidactische clusters uitdagen door de rugzak die de student meebrengt? Is het mogelijk om ook tijdens de opleiding, op het moment dat de rugzak steeds meer gevuld wordt, de vakdidactiek te versterken door de schat van de student?

Een lerarenopleiding versterkt de vakdidactiek door deze te laten uitdagen door de vakdidactische schat van de student zelf.